Ming Yung Photo Menu

All items for November, 2012

Permalink:

Play in Bali with Ming Yung

FULL BOOK!!!!

多謝各位的支持,下年去bali的團已經full booking啦!!如果大家仲想出同我Ming Yung周圍去的話,係唔洗失望ga。因為下年4月中已經成團去澳洲的悉尼影相!

峇里,一個擁有迷人沙灘,醉人日落的地方,有不少人到當地蜜月旅行,當地特式文化建築令人留下深刻印象。一個擁有不同元素、特式的地方最好用黎做咩呢? 當然係去影相啦。 清澈的沙灘、澎湃的海浪、印度寺廟及翠綠梯田,Ming Yung 為你一一留下甜蜜溫馨的回憶。

已經有兩日俾人book左啦,你仲等咩呢?

Date of Service:

14 March 2013 Confirmed

13 March 2013 Confirmed

11 March 2013 Confirmed

10 March 2013 Confirmed

09 March 2013 Confirmed

  • Thanks for leaving a comment, please keep it clean. HTML allowed is strong, code and a href.